Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel może przejść na emeryturę również w związku ze zwolnieniem go w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Art. 88. 1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres...

PORADA PRAWNA

28 maja 2012 Kadry

W związku z likwidacją szkoły nauczyciel chce przejść na wcześniejszą emeryturę (grudzień 2008 r. - 30 lat pracy, w tym 28 lat jako nauczyciel). Z jakim dniem powinien rozwiązać umowę o pracę, aby dostać obie odprawy, tzn. emerytalną i wynikającą z art. 20 KN? Nadmieniam, że od 1 września nauczyciel ten będzie zatrudniony w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie.

Nauczyciel może przejść na emeryturę również w związku ze zwolnieniem go w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Art. 88. 1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje wówczas w związku z likwidacją szkoły, jednak na podstawie w/w przepisu nauczyciel może jednocześnie przejść na emeryturę. Otrzymuje wtedy dwie odprawy: emerytalną (art. 87 ust. 2 KN) oraz odprawę w związku ze zwolnieniem (art. 20 ust. 2 KN).

Fakt, że nauczyciel od 1 września podejmie pracę nie ma znaczenia, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nakazują jedynie rozwiązanie stosunku pracy podczas ubiegania się o emeryturę, natomiast nie zabraniają podjęcia pracy choćby na drugi dzień.

Reasumując, z nauczycielem chcącym uzyskać dwie odprawy należy z dniem 31.08.2012 r. rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 20 KN, w związku z likwidacją szkoły.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT